Ralatek Oy

Rakentamisen laadunvalvonta | tiiviysmittaus | lämpökuvaus | sisäilmatutkimukset | konsultointi | koulutus

Myllypuron kaupunkikylä

5.2. 2014

Kohde
Mamsellimyllynkadun sekä Ryynimyllynkadun alue Helsingissä

Rakentaja
Skanska Talonrakennus Oy

Tilaaja
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (Att)

Toimenpiteet
Pari-, rivi- ja pienkerrostaloista koostuvan laajan kokonaisuuden rakennusaikaiset ja valmiiden asuntojen laadunvalvontamittaukset.