Ralatek Oy

Tiiviysmittaus

Ilmatiiviys on merkittävä tekijä asumisviihtyvyyden, kokonaisenergiankulutuksen ja kiinteistön oikean rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta. Tiiviysmittaus onkin olennainen osa uudisrakentamisen laadunvalvontaa niin pienissä kuin isoissakin kohteissa, sillä sen avulla nähdään ilmatiiviyteen vaikuttavien rakenteiden toimivuus.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun ilmatiiviyden taso ja vuotoreitit kartoitetaan ensimmäisen kerran mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rakentamista, ja saadun tiedon perusteella voidaan suorittaa ajoissa tarvittavat tiivistykset. Rakentamisen valmistumisvaiheessa suoritetaan valmiin rakennuksen ilmatiiviysmittaus, joka antaa lopullisen ilmanvuotoluvun.

Tiiviysmittaus on olennainen osa uudisrakentamisen laadunvalvontaa.

Pyydä lisätietoja tiiviysmittauksesta

    Lähetä yhteystietosi — selvitämme tarpeesi viipymättä!

    Sähköposti

    [recaptcha]